این گجت باعث می شود که زندگی شما بدون نگرانی باشد و به راحتی آنچه را که در 130 متری از دست داده اید، حتی در حالت آفلاین پیدا کنید. شما حتی می توانید محصولات هوشمند مختلف را در خانه فقط با یک ضربه کنترل کنید.